Arcobello, Mark
White Retro Set 2
Edmonton Oilers 2013-14
#26 Size: 56

The Edmonton Oilers wore their White Set 2 jerseys from November 28, 2013 through January 18, 2014.

Price: $750.00
Qty